miercuri, 27 ianuarie 2021

Din KO, HAIKU MAGAZINE IN ENGLISH, Vol. 35, No.4 392 Issue AUTUMN-WINTER 2020


 


End of August –

the swallows practice

the flight   

 

A titmouse

at the closed window –

fire in the stove 

 

White frost

on the roses bush  –

a child takes a picture  

 

 

Old woman's house -

some ice flowers

at the window   

 

Maria Tirenescu, Romania


Sfârșit de august - rândunelele exersează zborul Un pițigoi la fereastra închisă - foc în sobă Chiciură pe tufa de trandafiri - un copil face o fotografie

Casa bătrânei -

flori de gheață

pe fereastră


Favorite Haiku in KO Spring-Summer 2020

 

Only a whisper…

the red poppy remains

without petals

 Maria Tirenescu


Doar o șoaptă...

și macul roșu rămâne

fără petale


Autumn Moon Haiku Journal Volume 4:1, Autumn-Winter 2020-2021

 


stormy rain –

the lullaby by Mozart

on the radioropot de ploaie –

cântec de leagăn de Mozart

la radioSnowstorm in the village –

grandma spins the wool

murmuring a songFurtună de zăpadă în sat –

bunica toarce lână

murmurând un cântec

GINYU INTERNATIONAL HAIKU MAGAZINE, No. 88

 
KO, Haiku Magazine in English, Vol.34 No 10 386, SPRING-SUMMER 2020

 Monday morning –
windows of the block house
 are full of primulas

Luni dimineața -
ferestrele blocului
sunt pline de primule

*

Grandma kissing
nephew´s drawing –
the first crocus

Bunica sărutând
desenul nepotului -
prima brândușă

*

On the road
to the grandparents´ village –
 a flowered chicory

Pe drumul
spre satul bunicilor -
o cicoare înflorită

*

Only a whisper –
the red poppy remains
without petals

Doar o șoaptă -
macul roșu rămâne
fără petale

Autumn Moon Haiku Journal, spring/summer 2020

 Din 3.11 Memorial Haiku by Hiruta Hidenori

 


Revista Ploc!, Nr. 78